Проекти

"РОСТРЕЙД" еоод изпълнява Проект по Оперативна Програма " Иноваций и конкурентноспособност" 2014г-2020г.


Наименование на проекта: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД
Регистрационен номер в ИСУН: BG16RFOP002-3.001-0536
Бенефициент: Рострейд ЕООД
Обща стойност на проекта: 385 583,00 лв.
Финансиране от ЕС: ЕФРР 233603,89 лв.
Национално финансиране: 41224,21 лв.
Съфинансиране: 110 754,90 лв.
Срок за изпълнение на проекта: от 24.11.2017 г. до 24.05.2019 г.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Приоритетни оси „Енергийна и ресурсна ефективност“
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”

 

Виж повече »

Сертификати

Сертификат
Certificate

Новини

30Jan
Пресконференция по проект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД" с регистрационен номер BG16RFOP002-3.001-0536.

Пловдивска фирма намалява вредни емисии чрез проект по ОПИК Фирма „Рострейд“ ЕООД реализира проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Това стана ясно по време на пресконференция, организирана по повод старта на проекта. Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на проекта е 385 583.00 лв., от които 274 828,10 лв. са безвъзмездната помощ. „Рострейд“ ЕООД е предприятие, което извършва своята дейност в сектор „С“ „Производство на опаковки от пластмаси“. Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на въглеродните емисии с цели 335 тона и спестяване на енергия в размер на 409 MW в рамките на една календарна година. Дейностите по проекта предвиждат закупуване на машини за производство на бутилки от полиетилен терефталат, мелница за рециклиране на технологичен отпадък, преопаковаща машина, винтов компресор, автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. „Европейските програми дисциплинират и в същото време подпомагат по-бързото и устойчиво разрастване на компанията“, категоричен бе управителят и собственик на „Рострейд“ ЕООД – Росен Рачев. Той отбеляза, че предстои обучение на служителите във фирмата за работа с новото оборудване. С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001.

Виж повече »

Продукти

Производствената гама обхваща продукти с обем от 10 мл до 10 л и с гърловина от 18 мм до 110 мм.


Капачки

Помпи

Бутилки

Тригер спрейове

Микро спрейове

© 2023 Rostrade Ltd.