Projects

"РОСТРЕЙД" еоод изпълнява Проект по Оперативна Програма " Иноваций и конкурентноспособност" 2014г-2020г.


Наименование на проекта: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД
Регистрационен номер в ИСУН: BG16RFOP002-3.001-0536
Бенефициент: Рострейд ЕООД
Обща стойност на проекта: 385 583,00 лв.
Финансиране от ЕС: ЕФРР 233603,89 лв.
Национално финансиране: 41224,21 лв.
Съфинансиране: 110 754,90 лв.
Срок за изпълнение на проекта: от 24.11.2017 г. до 24.05.2019 г.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Приоритетни оси „Енергийна и ресурсна ефективност“
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”

 

Read more »

Certificates

Сертификат
Certificate

News

Read more »

Products

Производствената гама обхваща продукти с обем от 10 мл до 10 л и с гърловина от 18 мм до 110 мм.


Caps

Pumps

Bottles

Trigger sprayers

Micro sprayers

© 2024 Rostrade Ltd.