Новини

30.04.2018
"РОСТРЕЙД" ЕООД публикува процедура за избор на изпълнител на Доставка и монтаж на производствено оборудване
РОСТРЕЙД" ЕООД публикува документи за избор на изпълнител на Доставка и монтаж на производствено оборудване по три обособени позиции: Обособена позиция №1 - Машина за производство на бутилки от PEHD (полиетилен висока плътност) и РР (полипропилен) и Машина за производство на бутилки от PEТ (полиетилентерефталат). Обособена позиция №2 - Мелница за рециклиране на технологичен отпадък. Обособена позиция №3 – Преопаковаща машина. Документация за участие в процедурата може да изтеглите оттук или на www.eufunds.bg.
02.03.2018
"РОСТРЕЙД" ЕООД публикува документи за избор на изпълнител на Доставка и монтаж на производствено оборудване и винтов компресор.
30.01.2018
Пресконференция по проект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД" с регистрационен номер BG16RFOP002-3.001-0536.
Пловдивска фирма намалява вредни емисии чрез проект по ОПИК Фирма „Рострейд“ ЕООД реализира проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Това стана ясно по време на пресконференция, организирана по повод старта на проекта. Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на проекта е 385 583.00 лв., от които 274 828,10 лв. са безвъзмездната помощ. „Рострейд“ ЕООД е предприятие, което извършва своята дейност в сектор „С“ „Производство на опаковки от пластмаси“. Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на въглеродните емисии с цели 335 тона и спестяване на енергия в размер на 409 MW в рамките на една календарна година. Дейностите по проекта предвиждат закупуване на машини за производство на бутилки от полиетилен терефталат, мелница за рециклиране на технологичен отпадък, преопаковаща машина, винтов компресор, автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. „Европейските програми дисциплинират и в същото време подпомагат по-бързото и устойчиво разрастване на компанията“, категоричен бе управителят и собственик на „Рострейд“ ЕООД – Росен Рачев. Той отбеляза, че предстои обучение на служителите във фирмата за работа с новото оборудване. С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001.
25.01.2018
Въвеждане на система за управление БДС EN ISO 9001:2015
20.01.2018
Въвеждане в експлоатация на иновативни , нови технологии , за производство на флакон PEHD/PA
В началото на новата година РОСТРЕЙД ще въведе в експлоатация единствена по рoда си машина за производство на многослоийни флакони за хранителната и химическа промишлености. За повече информация се свържете с нас!
12.04.2017
Откриване на офис в Македония
След положени усилия и благодарение на лоялността на нашите клиенти и приятели в Македония искаме да Ви уведомим , че считано от днешна дата фирмата ни разполга с офис и склад в Скопие , Република Македония. За повече информация се свържете с нашия представител.
© 2024 Rostrade Ltd.