Въвеждане в експлоатация на иновативни , нови технологии , за производство на флакон PEHD/PA

В началото на новата година РОСТРЕЙД ще въведе в експлоатация единствена по реда си машина за производство на многослоийи флакони за хранителната и химическа промишлености.
За повече информация се свържете с нас!

© 2023 Rostrade Ltd.