Пресконференция по проект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД" с регистрационен номер BG16RFOP002-3.001-0536.

Пловдивска фирма намалява вредни емисии чрез проект по ОПИК

Фирма „Рострейд“ ЕООД реализира проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд ЕООД” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Това стана ясно по време на пресконференция, организирана по повод старта на проекта. Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на проекта е 385 583.00 лв., от които 274 828,10 лв. са безвъзмездната помощ.
„Рострейд“ ЕООД е предприятие, което извършва своята дейност в сектор „С“ „Производство на опаковки от пластмаси“. Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на въглеродните емисии с цели 335 тона и спестяване на енергия в размер на 409 MW в рамките на една календарна година. Дейностите по проекта предвиждат закупуване на машини за производство на бутилки от полиетилен терефталат, мелница за рециклиране на технологичен отпадък, преопаковаща машина, винтов компресор, автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. 
„Европейските програми дисциплинират и в същото време подпомагат по-бързото и устойчиво разрастване на компанията“, категоричен бе управителят и собственик на „Рострейд“ ЕООД – Росен Рачев. Той отбеляза, че предстои обучение на служителите във фирмата за работа с новото оборудване. 
С реализацията на проекта, компанията ще въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и ще сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001.

© 2024 Rostrade Ltd.