Въвеждане на система за управление БДС EN ISO 9001:2015

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД се удостоверява , че
"РОСТРЕЙД" ЕООД, прилага система за управление в областта на : " ПРОИЗВОДСТВО и ТЪРГОВИЯ С ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ "

© 2023 Rostrade Ltd.